שאלה לצוות בייבי טבע

חיתול במבו עדן ואנאיס

במבו יחיד לבן כחול