שאלה לצוות בייבי טבע

שמן ליובש בעור התינוק- בייבי קייר Baby Care Oil

יובש וקילופים בקרקרפת. זה הפתרון
פקשוט-10-Edit